body_inner

page_wrapper

page

ads

ads_inner

page_inner_wrapper

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Diplomerad Massageterapeut

Beskrivning

Utbildningen till diplomerad massageterapeut är godkänd och kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas yrkesförbund där du efter avklarad examen kan söka medlemsskap. Du får ingående lära dig om kroppens uppbyggnad och funktion med fokus på musklerna. På ett pedagogiskt, inspirerande och optimalt sätt lär du dig integrera dina teoretiska kunskaper med praktiska. Huvudfokus ligger på svensk klassisk massage, avslappningsmassage och idrottsmassage. I själva strategin för behandling av olika bevär lär du dig behandlingstekniker utöver massage som är ett fantastiskt komplement. Det handlar bl.a. om PRT - positional release technique men även MET - muscle energy techniques och stretching.
Efter avklarad massageterapeututbildning kan du välja yrkesinriktning beroende på dina intressen. Vi erbjuder också mer avancerade massageutbildningar för dig som vill mer. En ännu mer målinriktad terapeutisk inrikting med specialistkurser.
Våra lärare är valda med stor omsorg för att kunna utbilda inom sitt specialistområde med fokus på en massageterapeuts kunskapskrav.

Innehåll massageterapeututbildning

- Anatomi
- Biomekanik
- Humanbiologi och fysiologi
- Sjukdomslära
- Hygien och smitta
- Etik, regler och lagar
- Massagens historik
- Palpation
- Undersökningsmetodik
- Svensk klassisk massage
- Avslappningsmassage
- Idrottsmassage
- PRT, MET och stretching/muskeltöjning
- Grundläggande idrottsskador
- Etik
- Bemötande och det terapeutiska samtalet
- Kost och näringslära
- Specialarbete
- Hjärt och lungräddning
- Företagande

Omfattning och upplägg

Massageterapeututbildningen är förlagd till helger, fredag 16-21, lördag 8.30-17, söndag 8.30-17.

Det betyder att Du kan utbilda dig samtidigt som Du arbetar i veckorna. Du studerar först till diplomerad massör och har därefter möjlighet när du klarat examninering att studera till diplomerad massageterapeut.

Utbildningen till massör är på 100 lärarledda timmar och massageterapeut är på 250 lärarledda timmar. 1 timme motsvarar 60 minuter. Sammanlagt antal lärarledda timmar att studera till massageterapeut: 350 timmar.

Utöver lärarledda timmar ska du genomföra följande:
100 timmar praktik massage/behandling
Totalt: 350 lärarledda + 100 timmar praktik = 450 timmar.

Tid för hemmastudier tillkommer.

Du får tydliga instruktioner på hur Du studerar mellan kurserna. Direkt efter en kurshelg skickar vi ut instuderingsfrågor som ett stöd i dina hemmastudier.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i kursschemat om ex en lärare är sjuk.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en massageterapeututbildning om där inte är tillräckligt med anmälningar.

1 examenstillfälle ingår i kursavgiften. Examen sker under sista kurshelgen.
Eventuell omexamen kostar 500 kr per tillfälle. Maximalt 4 försök.

Aktuella datum

Aktuella datum för diplomerad massageterapeut presenteras i början på 2018. Utbildningens start är i augusti 2018.

Det krävs 80% närvaro för att kunna avlägga examen.
Vid godkänd examen till diplomerad massageterapeut kan Du söka medlemsskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Pris

Utbildningen till diplomerad massageterapeut kostar 27.995 kr (inkl moms). (Förkunskaper: diplomerad massör (11.995 kr (inkl moms)). Total kostnad för utbildningen till diplomerad massageterapeut är 39.990 kr inkl 25 % moms.
Avgiften skall vara Physio Education tillhanda senast 10 dagar före respektive utbildnings start.

Om Du påbörjat massageterapeututbildningen men vid något tillfälle väljer att avsluta är du ändå skyldig att fullfölja betalningen av hela utbildningen. Du kan dock utnyttja möjligheten att genomföra utbildningen vid annat tillfälle.

Pris

27995 kr

(Hela kursavgiften inklusive 25% moms)

ads_right

ads_right_inner